ในกระแสการโฆษณาจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ออกกำลังกายในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการโหมโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ใบโฆษณาแจกตามร้านสรรพสินค้า และจดหมายเชิญชวนส่งตรงไปถึงบ้าน ที่เป็นปัญหามากที่สุดคือ การขายโดยตรงถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ดี วัน ๆ ทำงานแต่ในห้องปรับอากาศ และไม่ค่อยมีโอกาสไปออกกำลังกายที่กลางแจ้ง

ผู้บริโภคมักตัดสินใจลำบากว่าควรซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายชนิดใด เพราะไม่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ว่าต้องการออกกำลังกายแบบไหน หรือเชื่อตามคำโฆษณาว่า อุปกรณ์ออกกำลังกายที่จะซื้อ สามารถออกกำลังกายแทนได้ โดยผู้ซื้อไม่ต้องำอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อซื้อมาแล้วจึงไม่เกิดผลประโยชน์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเงินทอง และเวลาที่สูญเสียไปกับอุปกรณ์ชิ้นนั้น

เป้าหมายการออกกำลังกาย อีกชนิดหนึ่งคือ การสร้างการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อหลาย ๆ มัด โดยการควบคุมของระบบประสาท การออกกำลังกายแบบนี้มุ่งสร้างทักษะหรือความชำนาญในการใช้เครื่องมืออื่น ๆ หรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การเต้นรำ การเล่นกีฬา การเดิน การวิ่ง กระโดดเชือก การรำวง การฟันดาบ การรำมวยจีน การเล่นห่วงฮูลาฮูต ยิมนาสติกลีลาใหม่ มักไม่ต้องใช้อุปกรณ์การออกกำลังกาย หรือเพียงมีเบาะปูพื้น ห่วง เชือกสำหรับกระโดด ไม้พลอง ลูกบอล กระจกเงา สำหรับตรวจส่องการเคลื่อนไหวของตนเอง

ในปัจจุบันมีเครื่องออกกำลังกายที่ออกกำลังกายได้หลายส่วนของร่างกายในเครื่องเดียวกัน และเครื่องที่มีจอภาพควบคุมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย เช่น ขณะขี่จักรยาน จอภาพจะปรากฏภาพวิวที่สวยงาม หรือมิเตอร์แสดงระยะทาง ความเร็ว เวลาที่ขี่ รวมทั้งชีพจรการเต้นของหัวใจ ซึ่งทำให้ผู้ขี่ควบคุมปริมาณหรือขนาดของการออกกำลังกายได้ แต่เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ยังมีราคาแพงมากเป็นหมื่น เป็นแสน จึงมีแต่สโมสรสุขภาพต่าง ๆ ลงทุนซื้อไว้เพื่อดึงดูดให้สมัครเป็นสมาชิก