เครื่องแบบ LOS ANGELES CLIPPERS

ยูนิฟอร์มของ LA Clippers 2022-23 City Edition เฉลิมฉลองความผูกพันที่หยั่งรากลึกของทีมกับชุมชน South LA รวมถึงองค์ประกอบการออกแบบที่ยกย่องมรดกและจิตวิญญาณอันแรงกล้าของ Drew League อันเลื่องชื่อ

การออกแบบโมเสคที่มีสีสันบนหน้าอกได้รับแรงบันดาลใจจาก Watts Towers อันเป็นสัญลักษณ์ โดยมีคำที่รวมสคริปต์คลาสสิกของ Clippers และ The Drew สีเขียวเป็นสีที่โดดเด่นในเรื่อง Drew League และใช้เพื่อวางแนวด้านในของเสื้อ

คำขวัญของ Drew League “ไม่มีข้อแก้ตัว Just Produce” คือเพลงจ็อกแท็กของเจอร์ซีย์ โดยมีวันที่ฉลองครบรอบ 50 ปีของ Drew League ทั้งสองด้านของคำขวัญ